بولتن اخبار صدا و سیما

پایش شبکه‌های صدا و سیما و تهیه بولتن صوتی و تصویری و مکتوب

ما برای شما شبکه‌های صدا و سیما را پایش می‌کنیم، اخبار مربوط به شما را از آنها استخراج می‌کنیم و فایل‌های صوتی و تصویری و بولتن مکتوب آن را در اختیارتان قرار می‌دهیم. ما هر روز صبح متن خلاصۀ خبرهای مربوط به شما همراه با فایل صوتی و تصویری آن را روی یک لوح فشرده برایتان ارسال می‌کنیم. همچنین برای دسترسی سریع و آسان شما به این اخبار آنها را با فاصله کمی از پخش در شبکه‌های رسانه ملی، در یک شبکۀ تلویزیون مجازی در سایت آپارات قرار می‌دهیم تا شما هرکجا و در هر زمان با استفاده از اینترنت گوشی، تبلت یا رایانۀ خود، به سرعت به خبرهای سازمان خود که در شبکه‌های صدا و سیما منتشر شده است، دسترسی داشته باشید. دیگر برای اطلاع از اخبار حوزه کاریتان که در شبکه‌های تلویزیونی پخش شده است احتیاج به ثابت نشستن پای دستگاه تلویزیون و صرف وقت و هزینه بسیار نخواهید داشت.

X