بولتن شبکه‌های اجتماعی

ورود به دنیای وسیع، تو در تو و گسترده اخبار غیر رسمی

اگر به غیر از رسانه های رسمی و کلاسیک،پیگیری اخبار و اطلاعات شبکه های اجتماعی برایتان مهم است؛ اگر میخواهید بدانید که چه اخبار و اطلاعاتی دربارۀ مطالب مورد نیاز سازمان شما در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، لایک میخورد و باز نشر می شود؛ ما برای شما کلاف درهم پیچیدۀ این شبکه ها را باز می کنیم و بولتنی از مطالب صفحات عمومی، مطالب پرتکرار و پربازدید موضوع کارتان را تهیه می کنیم و هر روز صبح در اختیارتان قرار می دهیم.

X