سامانه بولتن ساز آنلاین

اکانت اختصاصی برای دسترسی آنلاین به متن بیش از ۲۶ هزار خبر روزانه در سایت‌ها و روزنامه‌ها

ما با تولید نرم‌افزار اختصاصی پایشگری و راه‌اندازی سامانه www.payeshgari.ir برای شما، امکانات بسیاری برای تهیه و تولید بولتن‌های آنلاین خبری را دراختیارتان گذاشته‌ایم. هر کجا که هستید، با دسترسی به اینترنت، اخبار حوزه کاری خود را به صورت آنلاین مشاهده کنید و بولتن اخبار الکترونیکی خود را با سرعت و دقت تولید کنید.
سامانۀ پایشگری یک سامانۀ جامع رصد، پایش و تولید بولتن‌های خبری آنلاین و درلحظه است که امکانات متعددی را در اختیار شما قرار میدهد. امکاناتی از قبیل:

X